BOEKEN
     De Enige Weg om
      Astrologie te Leren
Wat is een E-Book?
REEDS VERKRIJGBAAR
Boek-1 Basiscursus
Boek-2 De Huizen
Boek-3 Aspecten
Boek 4 De Bijbel "Werken met Decanaten, Dwads, Mini-Dwads en Micro-Dwads"

Boek-5 Vaste Sterren
Boek-6 Uurhoek- en Vragenastrologie

HIERNA VOLGEN
Boek-10 Midpunten
Combinatie van
Planeetinvloeden
Boek-11 De Composite

Boek-12 Synastrie

Boek-13 Medische Astrologie
De Enige Weg om Astrologie te Leren = op een Professionele gestructureerde manier. Laat u dus niet ringeloren voor duizenden Euro's, terwijl het ECHT anders kan !
               De Enige Weg om Astrologie te Leren

                                                  DE HUIZEN

Deel 2 - DE HUIZEN
    In deel 2 van deze tiendelige boekenreeks wordt door de auteur op een professionele manier aandacht besteed aan de huizen.
    Hoewel de huizen een omstreden onderwerp zijn in de astrologie gaat het gebruik daarvan echter ver terug. Reeds ten tijde van Claudius Ptolemeus (100 -178 n.C) maakte men er gebruik van.
    In dit verband echter is Jean-Baptiste Morin de Villefranche van enorm groot belang geweest omdat hij de enige is die systematiek bracht in het gebruik van de huizen. De huizen zijn één van de meest slecht begrepen concepten in de hedendaagse astrologie. Het is dan ook geen wonder dat men in een doorsnee interpretatie zoveel nadruk legt op de aspecten!
    De doorsnee (modern)astroloog begint meestal met de Ascendant, en gaat vervolgens snel verder over iets anders dan de huizen. Dit is over het algemeen zo omdat men, - ondanks het feit dat veel inleidende boeken uitgebreide lijsten geven van welke zaken in elk huis zitten - niet goed begrijpt hoe men deze materie moet benaderen of aanwenden.
    Elke serieuze astrologiebeoefenaar zou zich moeten realiseren dat al datgene wat zich  in het leven afspeelt astrologisch vertaald wordt in en door de huizen. Aspecten, transits, solaar- en Lunaarhoroscopen, jaar-harmonichoroscopen, relatiehoroscopen, progressies en directies interpreteren zonder hierbij de huizen, heerschappijen en dispositors e.a. te betrekken heeft nog weinig met echte astrologie te maken.
    In dit boekdeel komen o.a. volgende onderwerpen aan bod: De betekenis en keuze van huizensysteem; de inhoud van de twaalf huizen; sleutelwoorden bij elk huis; de interpretatie in de huizen van alle planeten, Chiron, Maansknoop, Gelukspunt, Succespunt en de Zwarte Maan (Lilith); de betekenis van de tekens op de huiscuspen; de interpretatie van de tekens op de huiscuspen; de betekenis van de huisheren en de interpretatie van de huisheren; onbezette huizen; meerdere tekens in één huis; meerdere planeten in één huis; onderschepte tekens; planeten in onderschepte tekens; twee huizen verbonden door hetzelfde teken; hoek, opvolgende en cadente of vallende huizen; kwadranten en hemelsferen; afgeleide huizen met voorbeelden voor elk huis enz.

Dit boek is ongetwijfeld het meest complete astrologieboek in verband met de huizen internationaal op de markt.

Licentievoorwaarden                   
Voorwoord                       
De Planeten
Pluto - Ram/Mars & Schorpioen/Pluto of
Ram/Pluto & Schorpioen/Mars               
De Zon                       
De Maan                       
Samenvatting van de lichten zon en maan       
Mercurius                   
Venus                       
Mars                       
Jupiter                       
Saturnus                       
Uranus, Neptunus en Pluto               
Hoe de buitenplaneten Uranus, Neptunus en Pluto te lezen               
Uranus                       
Neptunus                       
Pluto                       
Chiron                       
De Zwarte Maan of Lilith           
De Maansknopen
Het Gelukspunt en het Succespunt               
De huizen                       
De betekenis en keuze van huizensysteem 
De huizen in de horoscooptekening               
INTERPRETATIE VAN DE HUIZEN HET EERSTE HUIS                   
Sleutelwoorden bij het eerste huis           
Planeten en punten in het eerste huis           
De betekenis van de tekens op de huiscuspen
Het teken op de cusp van het eerste huis           
De betekenis van de huisheren               
De huisheren van het eerste huis               
Voorbeelden van heer 1 in een carriPrehoroscoop       
Voorbeeld combinatie van Ascendant en zonneteken       
Voorbeeld van combinatie Zon en Maan in de Huizen       
Voorbeeld van Heerser in Teken               
Voorbeelden van heer 1 in de decanaten van Steenbok       
Voorbeelden van Heer 1 in de twaalf
dwads van Steenbok  
HET TWEEDE HUIS                   
Sleutelwoorden bij het tweede huis           
Planeten en punten in het tweede huis           
Het teken op de cusp van het tweede huis       
De huisheren van het tweede huis           
HET DERDE HUIS                   
Sleutelwoorden bij het derde huis            
Planeten en punten in het derde huis           
Het teken op de cusp van het derde huis       
De huisheren van het derde huis           
HET VIERDE HUIS                   
Sleutelwoorden bij het vierde huis           
Planeten en punten in het vierde huis           
Het teken op de cusp van het vierde huis   Vervolg = rechtse kolom       
                     
         
          
 
                        vervolg Boekdeel 2 DE HUIZEN

De huisheren van het vierde huis
HET VIJFDE HUIS                   
Sleutelwoorden bij het vijfde huis           
Planeten en punten in het vijfde huis           
Het teken op de cusp van het vijfde huis       
De huisheren van het vijfde huis           
HET ZESDE HUIS                
Sleutelwoorden bij het zesde huis           
Planeten en punten in het zesde huis           
Het teken op de cusp van het zesde huis       
De huisheren van het zesde huis           
HET ZEVENDE HUIS                   
Sleutelwoorden bij het zevende huis           
Planeten en punten in het zevende huis           
Het teken op de cusp van het zevende huis           
De huisheren van het zevende huis               
HET ACHTSTE HUIS                   
Sleutelwoorden bij het achtste huis           
Planeten en punten in het achtste huis           
Het teken op de cusp van het achtste huis       
De huisheren van het achtste huis           
HET NEGENDE HUIS                   
Sleutelwoorden bij het negende huis           
Planeten en punten in het negende huis           
Het teken op de cusp van het negende huis       
De huisheren van het negende huis           
HET TIENDE HUIS                   
Sleutelwoorden bij het tiende huis           
Planeten en punten in het tiende huis           
Het teken op de cusp van het tiende huis       
De huisheren van het tiende huis   
HET ELFDE HUIS                   
Sleutelwoorden bij het elfde huis           
Planeten en punten in het elfde huis           
Het teken op de cusp van het elfde huis           
De huisheren van het elfde huis           
HET TWAALFDE HUIS               
Sleutelwoorden bij het twaalfde huis           
Planeten en punten in het twaalfde huis           
Het teken op de cusp van het twaalfde huis       
De huisheren van het twaalfde huis           
Almutens                       
Posities van planeten in de huizen           
Onbezette huizen                   
Tekens en Huizen                   
Meerdere tekens in een huis               
Meerdere planeten in een huis               
Onderschepte tekens                   
Planeten in onderschepte tekens               
Twee huizen verbonden door hetzelfde teken           
KWADRANTEN EN HEMISFEREN           
Het eerste kwadrant               
Voorbeelden in verband met het eerste kwadrant       
Het tweede kwadrant               
Voorbeelden in verband met het tweede kwadrant   
Het derde kwadrant               
Voorbeelden in verband met het derde kwadrant       
Het vierde kwadrant               
Voorbeelden in verband met het vierde kwadrant       
HOEK, OPVOLGEND EN CADENT OF VALLENDE HUIZEN               
Hoekhuizen                   
Opvolgende huizen                   
Cadente of vallende huizen               
DE HEMELSFEREN                   
De linker of oostelijke hemelsfeer           
Linker hemisfeer goed bezet                
De rechter of westerse hemelsfeer           
Rechter hemisfeer goed bezet            
De onderste of noordelijke hemelsfeer           
Meeste planeten onder de horizon            
De bovenste of zuidelijke hemelsfeer           
Meeste planeten boven de horizon            
Evenwichtige bezetting van de hemisferen       
AFGELEIDE HUIZEN                   
Uiteenzetting vierde en tiende huis            
Het eerste huis                   
Voorbeelden in verband met het eerste huis       
Het tweede huis                       
Voorbeelden in verband met het tweede huis           
Het derde huis                       
Voorbeelden in verband met het derde huis           
Het vierde huis                       
Voorbeelden in verband met het vierde huis           
Het vijfde huis                       
Voorbeelden in verband met het vijfde huis           
Het zesde huis                       
Voorbeelden in verband met het zesde huis           
Het zevende huis                       
Voorbeelden in verband met het zevende huis       
Het achtste huis                       
Voorbeelden in verband met het achtste huis           
Het negende huis                       
Voorbeelden in verband met het negende huis       
Het tiende huis                       
Voorbeelden in verband met het tiende huis           
Het elfde huis                       
Voorbeelden in verband met het elfde huis           
Het twaalfde huis                       
Voorbeelden in verband met het twaafde huis       
Waarmee moet ik rekening houden bij
het interpreteren van een horoscoop               
Bibliografie                                    Blz. 508       

  ASTROLOGISCHE
     RAPPORTEN

Wij hebben volgende professionele rapporten ter uwer beschikking voor slechts 37 Euro per rapport

Geboortehoroscoop ± 60 pagina's

Relatiehoroscoop ± 65 pagina's

kinderhoroscoop (aparte teksten voor jongens en meisjes) ± 75 pagina's

Compositiehoroscoop (Midpunten van beide horoscopen) ± 50 pagina's

Progressies voor 3 jaar (Secundaire)

Transits voor een periode van 3 jaar

Solaar (met alle progressieve Solaar ASC en MC-aspecten tot de volgende verjaardag).

Geboorte Midpunten (b.v. ook interessant als u geen geboorteuur heeft) ± 25 pagina's

Sex-O-scope. Geeft tot 20 pagina's

Karma en vorige levens. Geeft 25 tot 30 pagina's A4 tekst

Uw spirituele weg. Geeft ± 25 pagina's A4 tekst

Noodzakelijke informatie
Voor het maken van om het even welke horoscoop hebben wij het volgende nodig:
-     Uw geboortedatum
-     Uw geboortetijd: b.v. 04 uur 30 voor een geboorte na middernacht, en
      16 uur 30 voor een geboorte in de namiddag.
-     Uw geboorte plaats
-     Volledig adres en telefoonnummer
-     Vergeet niet te vermelden welke horoscoopinterpretatie u wenst te  
      bestellen.

Als u uw geboorteuur niet met zekerheid weet: kan u dit opvragen bij de Burgelijke Stand van uw geboorteplaats.
Alle gegevens die u ons overhandigt worden steeds vertrouwelijk behandeld!
U stuurt ons per email alle noodzakelijk gegevens, vergeet niet ook uw adres en telefoonnummer te vermelden.
U stort het bedrag van € 37 (voor om het even welk rapport) op: 

KBC 408-0022451-12.
IBAN: BE19 4080 0224 5112
BIC: KREDBEBB
Raymond Daelman, B-2100 Deurne, België.

Tel.: 0475/46.36.25.
Email: raymond.daelman@skynet.be of rec.products@skynet.be

Van zodra het geld op de rekening is gestort wordt de bestelde horoscoop nog dezelfde dag per EMAIL als PDF-bestand aan u overgemaakt. Dit bestand kan u gewoon lezen en afprinten via Acrobat reader. Heeft u dit bestand nog niet, dan kan u dit nu downloaden. U klikt hiervoor op Download Acrobat in de rechter kolom.


                        EFEMERIDEN

    Wanneer u de eerste vijf delen van deze tiendelige boekenreeks koopt krijgt u er GRATIS de unieke Elektronische EXACTE Efemeriden bij. Deze beginnen van Januari 1400 tot december 2400. Alles samen 12.000 (twaalf duizend) Gif-bestanden.
    U hoeft slechts één- of tweemaal te klikken en de gewenste maand met EXACTE gegevens staan op uw scherm.
    Met deze efemeriden bent u in staat om het even welke gebeurtenis uit het verleden en in de toekomst onmiddellijk te analyseren zonder dat u hiervoor een programma nodig heeft!
    Voor voorbeeelden op volledig formaat klik
HIER
Boek-7
Horoscoopduiding
volgens Jean-Baptiste
Morin de Villefranche
EIND 2015 BEGIN 2016
Boek-8
Directies, Progressies
Solaar & Lunaar
Down-to-earth-Astrology
Boek-9 Transits