BOEKEN
     De Enige Weg om
      Astrologie te Leren
Wat is een E-Book?
REEDS VERKRIJGBAAR
Boek-1 Basiscursus
Boek-2 De Huizen
Boek-3 Aspecten
Boek 4 De Bijbel "Werken met Decanaten, Dwads, Mini-Dwads en Micro-Dwads"

Boek-5 Vaste Sterren
Boek-6 Uurhoek- en Vragenastrologie

HIERNA VOLGEN
Boek-10 Midpunten
Combinatie van
Planeetinvloeden
Boek-11 De Composite

Boek-12 Synastrie

Boek-13 Medische Astrologie
De Enige Weg om Astrologie te Leren = op een Professionele gestructureerde manier. Laat u dus niet ringeloren voor duizenden Euro's, terwijl het ECHT anders kan !
  ASTROLOGISCHE
     RAPPORTEN

Wij hebben volgende professionele rapporten ter uwer beschikking voor slechts 37 Euro per rapport

Geboortehoroscoop ± 60 pagina's
Relatiehoroscoop ± 65 pagina's
kinderhoroscoop (aparte teksten voor jongens en meisjes) ± 75 pagina's
Compositiehoroscoop (Midpunten van beide horoscopen) ± 50 pagina's
Progressies voor 3 jaar (Secundaire)
Transits voor een periode van 3 jaar
Solaar (met alle progressieve Solaar ASC en MC-aspecten tot de volgende verjaardag).
Geboorte Midpunten (b.v. ook interessant als u geen geboorteuur heeft) ± 25 pagina's
Sex-O-scope. Geeft tot 20 pagina's
Karma en vorige levens. Geeft 25 tot 30 pagina's A4 tekst
Uw spirituele weg. Geeft ± 25 pagina's A4 tekst

Noodzakelijke informatie
Voor het maken van om het even welke horoscoop hebben wij het volgende nodig:
-     Uw geboortedatum
-     Uw geboortetijd: b.v. 04 uur 30 voor een geboorte na middernacht, en
      16 uur 30 voor een geboorte in de namiddag.
-     Uw geboorte plaats
-     Volledig adres en telefoonnummer
-     Vergeet niet te vermelden welke horoscoopinterpretatie u wenst te  
      bestellen.

Als u uw geboorteuur niet met zekerheid weet: kan u dit opvragen bij de Burgelijke Stand van uw geboorteplaats.
Alle gegevens die u ons overhandigt worden steeds vertrouwelijk behandeld!
U stuurt ons per email alle noodzakelijk gegevens, vergeet niet ook uw adres en telefoonnummer te vermelden.
U stort het bedrag van € 37 (voor om het even welk rapport) op: 

KBC 408-0022451-12.
IBAN: BE19 4080 0224 5112
BIC: KREDBEBB
Raymond Daelman, B-2100 Deurne, België.

Tel.: 0475/46.36.25.
Email: raymond.daelman@skynet.be of rec.products@skynet.be

Van zodra het geld op de rekening is gestort wordt de bestelde horoscoop nog dezelfde dag per EMAIL als PDF-bestand aan u overgemaakt. Dit bestand kan u gewoon lezen en afprinten via Acrobat reader. Heeft u dit bestand nog niet, dan kan u dit nu downloaden. U klikt hiervoor op Download Acrobat in de rechter kolom.


Binnenplaneten
   Retrograde
Buitenplaneten
   Retrograde
           EXACTE
KOCHHUIZENTABELLEN    Dankzij deze exacte digitale Koch-Huizentabellen en de exacte Efemeriden van 1400 - 2400, bent u in staat om om het even welke horoscoop zonder programma te berekenen en dit tot op enkele boogseconden nauwkeurig.
    Wanneer u desgevallend toch over een astrologieprogramma beschikt, bent u - dankzij onze berekeningsformules en onze tabellen  - in staat om na te gaan of het programma wel correct berekend en dit is in véél gevallen wel eens nodig, want er zijn heel wat programma’s op de markt die niet echt nauwkeurig berekenen.

Prijs: € 8,00*

*Enkel verkrijgbaar samen met de vijf eerste delen van deze boekenreeks.


       
  De eerste Astrologische E-Books in Europa
        De Enige Weg om Astrologie te Leren

                              TRANSITS    In dit deel van deze boekenreeks "Transits' worden ALLE transits tot en met het Biquintiel geïnterpreteerd. Dit is het enige boek internationaal op de markt dat alle Mineure Transits verklaard ! Leverbaar 2010
    Vanaf  boekdeel zes  - van deze twaalfdelige boekenreeks - en de twee daarop volgende boekdelen zeven en acht (Transits, Solaar en Progressies) beginnen we aan het gedeelte voorspellende astrologie.
Voorspellende astrologie betekend bij heel wat astrologen eens kijken naar de Transits en dan wordt bijna uitsluitend alleen naar de aspecten gekeken die gevormd worden tussen planeten, slechts een minderheid zal ook kijken naar aspecten met de huiscuspen of b.v. een Ingreshoroscoop interpreteren. In tweede instantie maakt men een jaarhoroscoop (lees Solaar). De Solaar wordt bijna op dezelfde wijze geïnterpreteerd als de Transits. Inderdaad is de solaarhoroscoop niets anders dan een Transithoroscoop waarbij het exacte moment wordt genoteerd waarop de actuele zon terugkeert op haar positie in de geboortehoroscoop. Dit plaatje gebruikt men dan om een jaarprognose te maken. Men staat er doorgaans niet bij stil dat dit slechts een moment opname is, en dat de Solaartekening enkel geldig is voor die specifieke dag of periode waarvoor de Solaar werd getrokken. Met het progressieve gedeelte van de Solaar houdt meestal geen rekening. Met realiseert zich b.v. niet dat alle horoscoopposities verder lopen (behalve de planeten die stationair staan of retrograde lopen). Met de belangrijkste progressies uit de Solaar zijnde de vier hoeken Ascendant, MC, Descendant en IC en de conjunctie die deze in de loop van het jaar maken met de radixplaneten - dit zijn er 40 in totaal - houdt men helemaal geen rekening, nochtans verwijzen deze 40 datums zeer dikwijls naar belangrijke gebeurtenissen.  De iets meer gevorderden zullen ook nog gebruik maken van de secundaire progressies, waarbij dan op dezelfde wijze enkel met de aspecten tussen de planeten wordt rekening gehouden.

     OVER HOE GEBEURTENISSEN PLAATSVINDEN
      EN HOE ZE VOORSPELD KUNNEN WORDEN

    Minder belangrijke gebeurtenissen kunnen soms het resultaat zijn van alleen maar transits; maar over het algemeen genomen zullen we verschillende dingen in aanmerking moeten nemen, willen we een poging kunnen wagen om de belangrijke gebeurtenissen in het leven van iemand te kunnen voorspellen en op welk specifiek moment deze plaatsvinden. Eerst moet men rekening houden met de geboortehoroscoop zelf, die op een algemene manier alles zal voorspellen wat er met de betrokkene zal gebeuren. Het tweede waar men rekening mee moet houden zijn de primaire directies, ten derde de secundaire progressies, de tertiaire progressies, de mineure progressies, de solaire en lunaire omwentelingen en hun directies, en ten vierde hebben we de transits. Hoe de transits werken kunnen we illustreren door gebruik te maken van een analogie. De geboortehoroscoop is zoals een geweer van een zeker type en kaliber. De directies , progressies en revoluties (Solaar en Lunaar) zijn zoals de kogels van een zeker type, en de transits zijn zoals de trekker van het geweer.
    Wil een bepaald soort gebeurtenis kunnen plaatsvinden in het leven van een betrokkene, dan moet dit eerst aangeduid worden in zijn geboortehoroscoop. Vervolgens moet deze gebeurtenis mogelijk worden gemaakt door een overeenkomstige primaire directie, die de tijd geeft op een jaar na wanneer een dergelijke gebeurtenis kan plaatsvinden, hierna kijken we naar de tertiaire en mineure progressies. Maar zonder overeenkomstige solaire omwenteling  (lees Solaar) in één van deze jaren kan de gebeurtenis nog altijd niet plaatsvinden (of tenminste toch niet op een belangrijke manier). De manifestatie van de gebeurtenis wint aan kracht door primaire directies van de jaarlijkse omwenteling  (Solaar) en door een overeenkomstige lunaire omwenteling. Maar de uiteindelijke stimulans wordt verkregen van een overeenkomstige transit. Door analogie kan men dan stellen dat de algemene aard van de gebeurtenis het resultaat kan zijn van een geweer van een bepaald type en kaliber, de kans dat de gebeurtenis plaatsvindt, is dan het laden van een bepaald soort kogels in het geweer, en de uiteindelijke manifestatie van de gebeurtenis wordt waargemaakt door de trekker over te halen.
    We zien dus waarom een bepaald soort directie of omwenteling  (Solaar of Lunaar) of transit verschillende keren kan voorkomen in een welbepaalde horoscooptekening, zonder dat dit zorgt voor een merkbaar effect. Wil een gebeurtenis plaatsvinden, dan moet er een volledige combinatie zijn van overeenkomstige factoren. Om terug te keren naar de analogie van het geweer, kunnen we zeggen dat, als we een groot dier zouden willen schieten, we een groot kaliber geweer moeten hebben, en dat we het moeten laden met een zwaar kaliber kogels, en dat we het geweer precies moeten richten en dan de trekker overhalen. Als één van deze handelingen wegvalt, dan zullen we de olifant niet schieten. Het is ook duidelijk dat het overhalen van de trekker wanneer het geweer niet geladen is, ook geen resultaat zal geven. En zo kan er een bepaalde transit ontelbare keren voorkomen zonder merkbaar resultaat, maar nu en dan zal het wel resultaten geven. En als we het eens van de andere kant bekijken, dan zien we dat, wil er een bepaalde gebeurtenis in het leven van iemand kunnen plaatsvinden, die gebeurtenis eerst betekenis moet krijgen in zijn geboortehoroscoop. Wanneer we weer gebruik maken van de analogie, dan is het duidelijk dat we geen olifant kunnen neerhalen door er een klein pistooltje op af te schieten, noch door de trekker over te halen van een geweer dat geladen is met losse patronen. In het eerste geval komt dit overeen met een zwakke geboortehoroscoop en in het tweede met een horoscoop waarin er geen werkzame directie, of progressies zijn en geen overeenkomstige omwenteling.
Deze korte samenvatting zou moeten volstaan om de lezer een basisidee te geven van hoe men te werk moet gaan.

© Copyright Raymond Daelman 1978-2009                             
             Directies, Progressies, Solar en Lunar


In Deel 8 - Directies, Progressies, Solar en Lunar komen alle voorspellende technieken die Jean-Baptiste Morin gebruikte aan bod. Tevens zullen diverse horoscopen van wijlen Jean-Baptiste Morin de Villefranche, waarvan Morin het exact overlijden voorspelde volledig onderzocht en geanalyseerd worden.
Verkrijgbaar eind 2015 - 2016
        De eerste Astrologische E-Books in Europa

                                     MIDPUNTEN
                     Combinaties van Planeetinvloeden


   In deel 9 - MIDPUNTEN "De Combinaties van Planeetinvloeden" van deze boekenreeks worden ALLE Midpunten geïnterpreteerd, d.w.z. ook met alle Huiscuspen.
    Dit is het enige boek Internationaal op de markt dat ALLE Midpunten zeer uitgebreidt interpreteerd en waarbij ook de Midpunten op alle Huiscuspen aan bod komen ! Het boek bevat meer dan 1000 interpretaties.

Verkrijgbaar: gegevens nog niet gekend                De Enige Weg om Astrologie te leren

                    DE COMPOSITIEHOROSCOOP
                   “Wat breng je er samen van terecht"

   De Compositehoroscoop is een midpuntenberekening. Heeft bijvoorbeeld de eerste persoon zijn Zon op 15 graden Ram en de tweede persoon op 15 graden Tweelingen, de compositie-Zon zal dan op 15 graden Stier staan. U kan de Composite op twee manieren bereken:

    De methode volgens Robert Hand. Als enige huiscusp wordt het MC als Midpunt berekend. De andere huizen worden simpelweg berekend volgens de geografische breedte. Dit betekent dus dat de breedte hier zeer belangrijk is. Doch veronderstel dat de twee personen op verschillende plaatsen geboren zijn en ver van elkaar, wat dan? Volgend Robert Hand's oude methode uit 1975 diende u dan de plaats waar beide personen leven te gebruiken. Het invoeren van deze methode geeft geen enkel probleem. Nadat u de eerste Radix heeft berekend en de gegevens van de tweede persoon heeft ingevoerd, veranderd u deze in de plaats waar beide personen leven voor u de compositiehoroscoop laat berekent.
    ¹De Midpuntmethode Townley & Daelman". Deze methode die ik reeds sinds vele jaren gebruik en die ondertussen in heel wat astrologieprogramma's is verwerkt en ook gebruikt wordt door John Tonwley - diegenen die er het eerste boek over schreef in 1974 en een volledig nieuw boek op de markt bracht via Llewellyn in 2000. Sedert enige tijd wordt de methode van John Townle en mij ook door Robert Hand gebruikt. Met dit systeem dat door langdurig onderzoek zijn degelijkheid heeft bewezen kan u alle planeten zowel in Tekens als in Huizen interpreteren, ook de stelliums in huizen en alle compositieaspecten. Ik raad u dan ook ten stelligste aan om deze methode toe te passen.

Deel 10 - Aantal pagina’s - Nog onbekend


        De eerste Astrologische E-Books in Europa   

                                    SYNASTRIE
        “Het intenser beleven van menselijke relaties door Astrologie"

    Vele gaan ook naar een astroloog of psycholoog wanneer zij problemen hebben met hun relatie. Of zij consulteren een astroloog om te weten hoelang het zal duren voor zij iemand anders gaan leren kennen enz. In India zal bijvoorbeeld het overgrote gedeelte van de bevolking eerst een astroloog raadplegen om o.a. te weten of deze twee mensen wel bij elkaar passen, waar zij eventueel extra aandacht aan moeten besteden om zo weinig mogelijk relatieproblemen te hebben enz. In veel relaties zal bijvoorbeeld de ene partner tevreden zijn wanneer ZIJN of HAAR behoeftes bevredigt zijn, maar staat deze er niet bij stil of ook deze van de partner bevredigt zijn. Of er zijn zaken waar de ene partner gewoon overstapt omdat hij/zij dit helemaal niet belangrijk vindt, terwijl de andere hier mogelijk veel belang aan hecht.
    Relationele problemen vormen de meest wijdverbreide oorzaak van menselijke ellende en depressies. Het kan gaan om conflicten op internationaal vlak tussen nationale, politieke of economische machten of op persoonlijk vlak wanneer er bepaalde obstakels een betere relatie in de weg staan. In elk geval moeten we hun belang onderkennen en begrijpen.
    De astrologie kan een waardevolle en belangrijke bijdrage leveren bij het wederzijds begrip tussen mensen door de horoscoopvergelijking (Relatiehoroscoop, ook Synastrie genoemd). Deze vergelijkingen kunnen een grote hulp betekenen bij de analyse van verschillende soorten relaties zoals romantische relaties, de relatie tussen echtgenoten, die van ouderkind, deze van werkgeverwerknemer, professionele, familiale, platonische en zakenrelaties. Ze kunnen een waardevolle bijdrage leveren bij het beter begrijpen van zowel de toekomst, het heden als het verleden van eender welke relatie. Enz. enz....

Deel 11 - Aantal pagina’s - Nog onbekend
Verkrijgbaar 2...


      De Enige Weg om Astrologie te Leren

                 MEDISCHE ASTROLOGIEMEDISCHE HOROSCOOPINTERPRETATIES

Waarschuwing

    Wie zich kritisch met astrologie bezig houdt moet ongetwijfeld zelf vaststellen dat het onvoorzichtig zou zijn, het lot alleen via de planeten te verklaren. De kosmische inventaris(sen) staan immers symbolisch naast andere gelijkwaardige factoren. Daarom wordt hier uitdrukkelijk gewaarschuwd voor een blinde overname van medische beeldvorming, hetzij via vermelde symptomen, middelen, oplossingen enz. Deze zijn weliswaar gelijkaardig, analoog, maar niet als overeenstemmend te beschouwen, want het is vrijwel onmogelijk om op de fundamenten van astrologische bouwstenen een definitieve diagnose te stellen. Anderzijds is het interessant en dikwijls ook zeer leerrijk, indien we ons enige medische begrippen toeeigenen, die met de een of andere constellatie in een overeenkomstige samenhang kunnen gezien worden.

S Y M P T O M E N

    We willen hier tevens uitdrukkelijk beklemtonen, dat alleen uit een geboortehoroscoop nog geen ziekten te diagnosticeren zijn: het gaat hierbij enkel om de mogelijkheid om op het analogieënniveau met mogelijke ziektebeelden in contact te komen. Want om een astrologische ziektediagnose te stellen, behoeft het een nauwkeurig onderzoek te verrichten in de ganse horoscoopstructuur en de onderlinge verbindingen van alle planeten, planeetheersers, huisheren enz. Het is daarom uitermate belangrijk dat men niet blindelings gebruik maakt van ziektesymptomen, maar dat men ruggespraak houdt met het lichaam om te onderzoeken of het een of ander overeenkomt met de fysische en psychische conditie.

Schüssler zouten en Bach-Bloesems

    Wat de heilzame werking van de opgegeven geneesmiddelen betreft, wordt erop gewezen dat de verbindingen van de binnenplaneten overeenkomen met de kracht van Schüssler zouten en Bach-Bloesems, waar daarentegen de veel complexere spanningen van de buitenplaneten homeopathische middelen vereisen.

Homeopathische middelen

    Hou er tevens rekening mee dat de in dit astrologisch boek voorgestelde middelen in verband met de diverse aspecten geen vervanging zijn voor een homeopathische diagnose. De passende prikkels geven de astrologisch geschoolde arts of gelegenheidsgenezer bijkomende informatie. Wees er daarom dringend voor gewaarschuwd om, zonder competente vertrouwenspersoon er bij te betrekken, aan de hand van aspecten tincturen aan te bevelen, voor te schrijven of zélf te gebruiken als aanvulling van de grondige studie. Als completering van een grondige studie kunnen zij echter mee helpen om een passend middel of zelfs het semile te vinden.

Enkele regels die u als astroloog

                       "N O O I T  M A G  V E R G E T E N":

    Zeg nooit aan een cliënt of patiënt een ontmoedigend feit. Vertel hem NOOIT, dat een ziekte rond een bepaalde periode zal plaats hebben. Voorspel NOOIT, maar dan ook NOOIT een overlijden. Het is niet alleen een grove fout, maar bijna een misdaad, aan zieke iets ontmoedigend te zeggen, want het berooft hen van de kracht, die met de uiterste zorg moet worden gespaard om het herstel te vergemakkelijken. Het is trouwens ook verkeerd een gezond persoon op de gedachte te brengen, dat hij ziek is, want dan vestigt hij de aandacht voor een speciale ziekte op een zekere tijd en die suggestie is in staat de ziekte te veroorzaken!

Deel 12 - Aantal pagina’s - Nog onbekend
Verkrijgbaar 2...

Boek-9 Transits
Boek-7
Horoscoopduiding
volgens Jean-Baptiste
Morin de Villefranche
EIND 2015 BEGIN 2016
Boek-8
Directies, Progressies
Solaar & Lunaar
Down-to-earth-Astrology